خانه » محصول » شب امتحان BJ – یازدهم

شب امتحان BJ – یازدهم

۴۲۰,۰۰۰ تومان
 • نوع دوره : آنلاین
 • زبان دوره : فارسی
 • شامل 12 جلسه به اضافه پکیج هدیه جلسه
 • پیش نیاز : بدون پیشنیاز
 • 100% دوره تکمیل شده است
 • شب امتحان BJ یازدهم - نوبت دوم (خرداد) 11 جلسه

  جلسه اول

  نیرو محرکه و مدار

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

  جلسه دوم

  توان در مدار ها

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

  جلسه سوم

  ترکیب مقاومت ها

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

  جلسه چهارم

  مغناطیس و میدان مغناطیسی

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

  جلسه پنجم

  نیرو های مغناطیسی

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

  جلسه ششم

  آثار مغناطیسی ناشی از جریان

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

  جلسه هفتم

  ویژگی های مغناطیسی مواد

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

  جلسه هشتم

  القای الکترومغناطیسی و شار

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

  جلسه نهم

  قانون القای فاراده

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

  جلسه دهم

  قانون لنز

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

  جلسه یازدهم

  القاگر ها و جریان متناوب

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

  جلسه دوازدهم

  مسائل الکتریسیته جاری

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
  شب امتحان BJ یازدهم - نوبت اول (دی) هدیه

  جلسه اول

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

  جلسه دوم

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

  جلسه سوم

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

  جلسه چهارم

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

  جلسه پنجم

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

  جلسه ششم

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

  جلسه هفتم

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

  جلسه هشتم

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

  جلسه نهم

  خصوصی
  برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

  دوره های مرتبط

  شب امتحان یازدهم bj

  شب امتحان BJ – یازدهم

  ۴۲۰,۰۰۰ تومان
  preloader